Contact
Wevo Outdoor

Jan & Petra Wermink-Vos
Meuleveldweg 23
8431 GG Oosterwolde
06-51024023
06-27520216
info@wevooutdoor.nl
PERSBERICHT Wevo gaat Outdoor bij Staatsbosbeheer!

Wevo Outdoor biedt een heerlijke buiten-de-deur dagbesteding voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die om één of andere reden extra aandacht nodig hebben.
Wevo Outdoor gaat in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer een groot aantal hectares natuurgebied in het Blauwe Bos te Haulerwijk onderhouden. Deze werkzaamheden zullen handmatig worden verricht en daarom zal er gebruik worden gemaakt van spade, handzaag, stokzaag en snoeimes. Tijdens deze werkzaamheden zal ook de aanwezige flora en fauna worden geïnventariseerd. Steeds wordt er gewerkt in kleine groepjes met één begeleider per twee of drie deelnemers, waardoor er voldoende ruimte blijft bestaan voor de noodzakelijke individuele aandacht.
Er zijn groepjes voor kinderen van ca. 8-12 jaar, voor jongeren van ca. 12-17 jaar en voor jongvolwassenen tot ca. 25 jaar. In welke groep het best kan worden ingestroomd zal individueel worden bekeken. Dit zal in één of meerdere intake gesprekken met deelnemers, ouders of begeleiders worden besproken.
Staatsbosbeheer wil ook deze jongeren graag “de Natuur” laten beleven.
Wilt u vrijwilligerswerk bij Staatsbosbeheer komen doen, kan kunt u een keuze maken uit inventarisatie, voorlichting en beheer.
Voor de buiten-de-deur dagbesteding in het Blauwe Bos kunt u contact opnemen met Wevo Outdoor.

Contactgegevens:
Wevo Outdoor – info@wevooutdoor.nl – Petra Vos 06-27520216
Staatsbosbeheer – h.meulen@staatsbosbeheer.nl – Herman van der Meulen 06-51362788